سخن روز /
مدیر استان

پرویز رئیسی

مدیر سازمان تعاون روستایی استان کرمان

متولد 1348 درروستای استبرق ازتوابع شهرستان شهرستان شهربابک استان کرمان، با مدرک تحصیلی  لیسانس زراعت واصلاح نباتات 26 سال سابقه خدمت در مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان

شرح وظایف مدیر سازمان

1. سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی.

2. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه.

3. نظارت بر عملکرد پرسنل تحت سرپرستی.

4. ابلاغ دستورالعملهای مربوط به وظایف ادارات و واحدهای تابعه.

5. نظارت در تنظیم بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز.

6. شرکت در کمیسیونها، سمینارها و جلسات مختلف.

7. برقراری ارتباط مستمر با سازمان مرکزی و دستگاههای استانی.

8. ارزشیابی مستمر عوامل تحت سرپرستی طبق مقررات.

9. نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی در جهت نیل به اهداف سازمانی.

تلفن مستقیم:

32471321-2

تاریخ به روز رسانی:
2021/04/20
تعداد بازدید:
730
Powered by DorsaPortal